Derks Webdesign heeft de website mogen maken voor:

‘t Lijssels Potje

Over ‘t Lijssels Potje

Stichting Gemeenschapsondersteuning ‘t Lijssels Potje heeft een reglement opgesteld om partijen* die breed draagvlak in het Liesselse hebben, financieel te ondersteunen bij nieuwe projecten. Ondersteunen indien noodzakelijk tot maximaal 50% als het een relevante groep binnen de gemeenschap van Liessel ten goede komt. Het overige dient uit eigen middelen of andere financieringsbronnen te komen.
Er wordt altijd een afweging gemaakt over het aantal mensen dat kan profiteren van een gift. Er wordt geen subsidie verstrekt om de exploitatie van een festijn rond te maken. Het project dient een duurzaam/structureel en innovatief karakter te hebben.

 

Neem snel contact op zodat ook uw website binnenkort online staat!

Bel me!