Derks Webdesign heeft de website mogen maken voor

Avallo

Over Avallo

Avallo advies verschaft overheden, terreinbeheerders en onderzoeksinstituten inzicht in de actuele grondwaterstanden. Door grondwatermeetnetten in te richten, data te verzamelen, toegankelijk te maken en te monitoren. En met concrete adviezen rondom het management van water en natuur.

Met behulp van drones wordt uw informatievoorziening nog completer. De vliegende camera’s worden veelvuldig toegepast om (de vegetatie van) een (natuur)gebied in kaart te brengen. Zo bevat de vegetatie veel nuttige informatie over de conditie van en de ecologische systemen in een natuurlijke omgeving.

 

Neem snel contact op zodat ook uw website binnenkort online staat!

Bel me!